on Tuesday January 4, 2022

Subsidies en Financieringsmogelijkheden voor Climatech, Cleantech en Circulaire Economie

In dit artikel delen we een aantal van de klimaat-georiënteerde financieringsmogelijkheden die we als duurzaam marketingbureau Orange Bird tegenkwamen tijdens ons werk. We willen zo een bron bieden die de spelers voor klimaatactie helpt verbinden met de voor hen zo belangrijke financieringsmogelijkheden.


Illustration of a person with earth, grant proposal, and money icons to represent sustainability grants and climate action funding opportunities | Orange Bird Sustainability Marketing Agency

Achtergrond en Ondersteuning voor Externe Financiering van Klimaatactie

Al meer dan 2 eeuwen versnelt het menselijk handelen de klimaatverandering. In de relatief korte periode sinds de industriële revolutie is de roofbouw van de moderne beschaving in een stroomversnelling geraakt. Het gevolg is een 50x snellere opwarming van onze planeet in vergelijking met de millennia daarvoor. Het is nu onze laatste kans om de schade te stoppen en terug te draaien. Bij Orange Bird zijn we ons sterk bewust van de noodzaak van het nemen van ingrijpende maatregelen voor een gezondere planeet en samenleving. Daarom kiezen wij ervoor om onze marketinginspanningen te richten op het helpen van organisaties die serieus werken aan duurzaamheid. 

Gelukkig zien we dat de klimaatbeweging aan momentum wint. Regeringen, bedrijven en consumenten worden zich allemaal bewust van de noodzaak om de manier waarop we leven en werken drastisch te veranderen. We moeten schadelijke activiteiten snel inruilen voor activiteiten die herstel en vernieuwing van ons ecosysteem mogelijk maken.

Het akkoord van Parijs van 2015 en de COP26 van eind 2021 zijn belangrijke mijlpalen in de tijdlijn van de klimaatmaatregelen. Veel regeringen en industrieën versterkten en verdubbelden hun beloften om de emissies te verlagen. Consumenten en kiezers maken steeds vaker keuzes op basis van duurzaamheid. Er zijn aanzienlijke financiële middelen nodig voor een transformatie van de vereiste schaal en reikwijdte. Het goede nieuws is dat filantropen en investeerders actief op zoek zijn naar mogelijkheden om initiatieven te steunen die een positieve impact zullen hebben op de klimaatcrisis. Climatech- en cleantechbedrijven zijn beter dan ooit in staat om de financiering te vinden voor de ontwikkeling van klimaattechnologische innovaties, decarbonisatiemethodes, circulaire economie-infrastructuur, natuurbehoud en andere klimaatactie-initiatieven.

In dit artikel delen we een aantal klimaatgerichte financieringsmogelijkheden die we tegenkwamen in ons werk voor de klanten van duurzaam marketingbureau Orange Bird. 

Financieringsmogelijkheden voor Initiatieven voor Klimaatactie

Orange Bird verzamelde de volgende lijst met organisaties die bedrijven en organisaties op het gebied van klimaatactie financieren of hierin investeren. Wij willen hiermee een bron bieden die de spelers voor klimaatactie in contact brengt met financieringsmogelijkheden waarmee zij hun werk een grote boost kunnen geven.

Europese Financieringsmogelijkheden voor Klimaatactie

 • UNDP gebruikt bijdragen van VN-lidstaten om initiatieven te financieren die de 2030 Agenda ondersteunen. In 2020 werd 13% van de uitgaven toegewezen aan natuur, klimaat en energie. Aanbieders van producten en diensten kunnen inkoopmogelijkheden zoeken en aanbesteding-waarschuwingen instellen. 

 • European Climate Foundation steunt een breed scala van organisaties die zich inzetten om de klimaatcrisis aan te pakken. Ongeveer 75% van hun subsidies worden in Europa verdeeld. 

 • De financiering van het LIFE-programma van de Europese Commissie wordt toegekend op basis van succesvolle voorstellen voor gebieden als natuur en biodiversiteit, circulaire economie, beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, overgang naar schone energie, en exploitatiesubsidies voor non-profitorganisaties. Kleine en middelgrote ondernemingen of startende ondernemingen kunnen ook steun aanvragen via het LIFE-programma voor close-to-market ondernemingen.

 • Het innovatiefonds van de Europese Commissie steunt kleinschalige en grootschalige projecten die bedoeld zijn om innovatieve koolstofarme technologieën te demonstreren. 

 • Climate Endowment Group investeert in waterkracht en bosbouw.

 • De Laudes Foundation, die in 2020 van start is gegaan, verstrekt wereldwijd subsidies met als aandachtsgebieden onder meer ethische mode en de bebouwde omgeving.

 • Worldfund investeert in schaalbare klimaattechnologische startups in Europa met een focus op energie, voedsel en landbouw, industrie en productie, transport en gebouwen.

 • InnoEnergy is een accelerator die zich richt op duurzame energie-innovaties om Europa koolstofvrij te maken.

 • Clean Tech Delta ondersteunt projecten binnen de focusgebieden circulaire economie, energietransitie en smart city binnen Europa.

 • Circular Innobooster biedt financiering voor circulaire mode- en textiel KMO’s in Europa tot €12.000.

 • Climate-KIC verstrekt subsidies voor de gedeeltelijke financiering van commerciële producten die een positief effect op het klimaat hebben. Climate-KIC heeft ook een incubator ClimateLaunchpad en een accelerator ClimAccelerator om startups te ondersteunen.

 • Google Ad Grants help nonprofits reach their audience and communicate their message with text ads at no cost.

Financieringsmogelijkheden voor Klimaatactie in de Verenigde Staten

 • Climateworks Foundation, een in de VS gevestigde filantropische organisatie, verstrekt subsidies voor klimaatactie-initiatieven wereldwijd en richt zich op kooldioxideverwijdering, koeling, financiën, voedsel & landbouw, bossen & landgebruik, bestuur & diplomatie, industrie, energie, superverontreinigende stoffen en vervoer.

 • De MacArthur Foundation verstrekt subsidies en investeringen met het oog op een positieve impact, waaronder een focus op klimaatoplossingen, met name in de VS en India.

 • Closed Loop Partners investeert in oplossingen om de circulaire economie in Noord-Amerika op te schalen.

 • Atmos Financial, een in de VS gevestigde organisatie, steunt klimaatgerichte non-profitorganisaties via deposito’s van consumentenbankieren.

 • Het programma van “The Nature Conservancy’s U.S. Natural Climate Solutions Accelerator” voorziet in subsidies voor innovatieve en schaalbare benaderingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en koolstof op te slaan in natuur- en landbouwgebieden.

 • Grants.gov is het portaal voor financieringsprogramma’s van het US Environmental Protection Agency (EPA).

 • U.S. Climate Resilience Toolkit biedt een aantal nuttige bronnen met betrekking tot financieringsmogelijkheden voor klimaat- en milieuactie in de VS.

Financieringsmogelijkheden voor Klimaatactie in Ontwikkelingslanden

 • Het GEF-programma voor kleine subsidies financiert door de gemeenschap geleide initiatieven in ontwikkelingslanden met als doel een impact te hebben op wereldwijde milieu-uitdagingen.

 • Climate Investment Funds investeert in schone technologie, toegang tot energie, klimaatbestendigheid en duurzame bossen die een impact hebben op ontwikkelingslanden.

Directories voor Klimaatinvesteerders en -Financiering

 • Climate Tech VC publiceert een actuele lijst van klimaatgerichte risicokapitaal-bedrijven en accelerators.

 • Climate Marketplace is een platform om startende cleantechbedrijven en investeerders met elkaar in contact te brengen.

 • Climatescape biedt een open directory van mogelijkheden voor klimaatfinanciering – inclusief subsidies, risicokapitaal en versnellers – die kunnen worden gefilterd op focusgebied en locatie.

Hoe Kan Orange Bird Helpen?

De basis van duurzaam marketingbureau Orange Bird is het idee dat iedereen zijn vaardigheden en middelen kan inzetten voor een gezonde planeet en samenleving. Orange Bird levert marketingdiensten aan climatech- en cleantechbedrijven, eco-modebedrijven, duurzame steden en andere organisaties die actie ondernemen op het gebied van klimaat. Wij helpen duurzame organisaties hun waarde voor mensen en de planeet te laten zien en te realiseren.

De volgende stap

Orange Bird staat klaar om marketingstrategieën te bespreken die jou helpen jouw klimaatdoelstellingen te bereiken, of om te assisteren bij speciale projecten, zoals het onderzoeken en aanvragen van subsidies of financieringsmogelijkheden, of het voorbereiden van de vereiste materialen voor investeerders. Neem via het onderstaande formulier contact met ons op en start het gesprek.

Contact opnemen:

  Previous postNext post
   
  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Reacties
  Inline Feedbacks
  View all comments