on Saturday December 29, 2018

De Behoefte aan Nieuwe Marketing

Als marketeer leef ik in een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin ik niet alleen de verplichting voel om te bewijzen dat marketing moreel is, maar ook om consumenten te stimuleren minder te consumeren en verstandig te consumeren.

Met “marketing is moreel” bedoel ik het begrip van marketing zoals het werd bedacht door mensen als Philip Kotler. Het gaat dan om het proces van marktonderzoek, het definiëren van de behoeften van die markt en het organiseren van productieprocessen om met winst aan die behoeften te voldoen. Dit in tegenstelling tot het stereotiepe beeld van marketing en reclame als een manier om mensen te bedriegen, ze te verleiden om te kopen wat ze misschien niet echt nodig hebben.

Met “minder consumeren” bedoel ik de dringende noodzaak voor ons allemaal om minder gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen om aan onze behoeften te voldoen. We leven al ten koste van toekomstige generaties en mogen niet langer denken dat de planeet tot onze beschikking staat. We moeten afzien van extravagantie en glamour vermijden. Door ons te concentreren op onze basisbehoeften, onze manieren te veranderen en onze gewoonten te vereenvoudigen, kunnen we de hulpbronnen van de planeet sparen en stoppen met het versnellen van klimaatverandering.

Met “verstandig consumeren” bedoel ik bewust gedrag van consumenten die kiezen voor schone technologie en groene technologiebedrijven, voor CO2-neutrale supermarkten en voor recycling- en upcyclingbedrijven. De toename van dit soort bewuste consumenten en bedrijven is een prachtige trend.

Op dit moment herlees ik mijn favoriete marketingboek “Lateral marketing”. Ik herinner me hoe inspirerend ik het 10 of 15 jaar geleden vond. Nu realiseer ik me vooral hoe indrukwekkend de behoefte aan nieuwe marketing is. In tegenstelling tot de verticale en laterale marketing uit het verleden, moet nieuwe, moderne marketing een nieuw doel hebben. Omwille van de toekomst niet langer de groei van bestaande markten en het creëren van nieuwe markten, maar juist het verduurzamen van bestaande en nieuwe markten. We moeten de producten en diensten van bedrijven die duurzaamheid bevorderen ondersteunen en promoten.

Lateral Marketing books

INDRUKWEKKEND is het juiste woord. INDRUKWEKKEND omdat het absoluut anders moet: stimuleren om minder en verstandig te consumeren i.p.v. meer en meer te consumeren. INDRUKWEKKEND is ook de taak die ons wacht om alles op zijn kop te zetten.

Previous postNext post